BOLU HABERLERİ

Bizim Evde Bayram Hazıllığı

Bizim Evde Bayram Hazıllığı
Asuman Sarı
Asuman Sarı( badem_sekeri_14@hotmail.com )
1.521
23 Haziran 2016 - 15:54

Bizim Evde Bayram Hazıllığı

 

Selamaliykim,  sağolana bayramda gelü seyranda sayılı gün değilmi bitivedi işde. Zaddi ıramazanıg onbeşinden sogra bayram hazıllığına başlaruz bizim evde. Bubam evig içini dışını badana yapdı, anamınan ikimizde temüzlük yapduk. Ablam bıldır sene gocaya gidincesi işlede baga galdı nipacag gayrı.? Erkenden gakduk evi yukardan aşa sildük süpürdük, ebdeslikleri falan ovduk emme çok yorulduk. Mubarek günde ağızlada bağlı oluncası iysan beya bugalıya. Bizim sarı inek bızlıycak gaç günden beri sancı çekiye damda depinip duruye. Anamınan bubam gece sabaha dak lebetleşe beklemişle, sabaha garşı bızlamış anamda bızanıg adını üresin gomuş, pek güzel eyellihim sakarıda vaa, oh anam nolusug bu bıza benim olsun dedim  ablagda isdeyodu bayramda gelsın de  çorbaya boncuk ataruz hankıgızıg gaşuğuna gelüse onug olu dedi.

 

Şu ablamda  gocaya gitti emme hala taa gurtulamaduk neyse. Anam sabah ezenlerinde hayrata gazan gurmuş, gocca dek sepetiynen kirli esbapları eletmiş gatar gibi yığagomuş, ha şartosun görüncesi aklım çıkıvedi. Sabahtan aşşama dak hayrattan çıkamadım yıka bakambi , tokaçla bakambi, bi goca torba şaşmazınan iki galıp sabunu bitüdüm çamaşulla bitmedi belim büklüm gopdu. Tam bitiye diye seviniyan  anam bi sepet ta getürüye başındakı temüz poğu bile yıkatdudu sulu sulu kokacıymış. Valaha bak bu anam kendine acımaye bagada acımaye. Gayrı ben yıkadım anam dulladı bide çöşmenig akan yerinde üşledi çamaşulları .uda ırahmetli ninemden öğrenmiş üşlemeden olmaz deye.

Yıkaduğumuz çamaşulları köyüg avlalarına darabalarına berden etiy doğru serdük, mubarek hava boğün eyne bi ıccak  kı yaprak bile gımıldameye, eyellim başımızdaki poğları mani ıslayoz beynimiz bulanıye. Dün gece safurda anam fitil yuvallamış keşli cöğüzlü makarnasını bişümüş yanınada besdil  ezmiş garnıgı eycene doyur sabah esbab yıkıycuz dediydi hiç acıkmadım emme susuzluktan ölüvicin dilim damağıma yapışdı .

 

Aşamletin eve girdük serincene ecük diynenem dedük , goca bıyıkların Zeyneti yenge ünüm ünüm ünneye bize, bi yandanda hay gara gurtla yiyesice deye nolduku dedük seyirdekten dışarı çıkduk amanıg ben na gidinde gelin gara İsmayilig  kör dombay bizim darabaladaki çamaşulları ağzıynan çiğnemiş çiğnemiş mafitmiş bubamıg miltanını azından zornan  alduk golunug bitenesinide yimiş zaddi. Depemizden aşa gaynar sula akdarılıvedi anamıg cini bi gızıvediyse dam süpürgesinin sapını gapduğuynan yirmig yimezmig  taa susanıg alt yanna gada govaladı dombayı gara İsmayilinende çekiş eddi emme hırsını alamadı.

 

Boyu devrülesice sıracalı evde yangelip yatacıga dombayıga bak deye. Şindi dargunna bubam deyaku ,bayramda git elini öpüve gogşuluk yerde sığır sıpa eçün dargunnuk olmaz, ele güne garşı  acaplala deye emme anamda mubarek günde çok gücümü üzdü sıracalı beynamaz  herif  gonuşman  havayere ocağı söğünesiceynen deye,  bakambi nolacak bende bilmeyan. Tömüzlük bitti gayrı yimekleri bişürecüz,bubam Bolu bazarından gocca bi kelem almış aşam oturukan dolmayı saragoyam dedi anam yorgunluktan ölüyan emme bişey deyemeyanku hemen yılçarma urdan deye yapduğug bagaysa öğrendüğüg kendige deye anamda laf çok.

 

Zobanıg garaltısına otdum dolmaları goca goca sarıveyinde şipdek bitsin dediydim emme anam görüvedi ödden beri bi bağırdı ne bunna beyne oğlak bacağı gibi incecük sarsaga ben saga öynemi öğretdim deye çonumada bi burmaç basdıysa haşartosun gözlerim şırak diye açılagaldı, bu gınamsuk anamdan nele çekiyan, emme gafaya godum bayramdan sogra ilk isdemeye gelene varacın, kelimiş körümüş demiycin ,ablam gibi bende gurtulacın bu evig işlerinden yeterise yete bee. Gavga çekiş yemekleri bişüdük etiyagkı eve sıraladuk, geçen bayramda  erefe aşamı gına yakınduyduk aklıma gelivedi aay ana gına eziyinmi yakınacuzmu dedim gız ıramazan çıkakan gınamı yakulu delimisig sen olmaz ıramazan çıkıye deye sevünürmüşüz gibi olurumuş bu anamda nele düşünüye helebak sevinüyoz tabi ahanam. Iramazanı gözelce dutduk Allah bitakına erdüsün inşallah dimiye.

 

Bayram sabahı bubam camiya gideken anam bagada ünnedi aagızım hadi gak iki ibrük su dolduda gel, şindi çeşmeleden ebi zemzem suyu aka bubag camiden gelincesi çay yaparuz dedi. Oh anam bircükle gibisig eecük ta uyuyveyin nolusug dedimidi amanıg bi gızıvediyse gak deyan saga el evine varıncası beyne uyutmazlarımış da aşam yatmak bilmeyag sabah galkmak bilmeyag da başlayıvedi çekiş etmeye. Ah gız ana bi hora geçümeyag ömrümü yedig haşartosun ömrümü ,anam ramazanda çok sigilli oldu bubam üstüne gitmeyem düzelü deye .

Beribakıg hele bayramda bize buyrug emi uncana yimek bişüdük  yinsin ıccakda eeşimesinle .

Hepigizin bayramı mubarek olsun böyüklerin ellerinden güççüklerin gözlerinden öperin,

bayram-hazırlığı