BOLU HABERLERİ

ORUÇ, İNSAN VE RAMAZAN

ORUÇ, İNSAN VE RAMAZAN
İsmail Altok
İsmail Altok( [email protected] )
2.321
06 Haziran 2017 - 13:23

Oruç, İnsan ve Ramazan (1)                            6 HAZİRAN 2017

 İslam’ın beş temel esasından biriside oruçtur. Tan yerinin ağarması ve akşam güneşinin batmasına kadar yemeden, içmeden, arzu ve isteklerden fiilen  uzak durarak yerine getirilen manevi bir eylemdir.

Oruç ibadetinde  niyet çok önemlidir .İnançla  tutulan oruç, insanı kötülüklerden korur, iyiye ,güzelliğe  yön- lendirir. Akıllı  her müslümanın  oruç tutması farzdır.

 

Ay takviminde hilalin görülmesiyle başlayan oruç ibadeti, bir ay sürer. Ramazan Bayram’ı  ile sona erer.   Ramazan ayı her yıl bir öncekine göre 10 gün daha önce gelmesi,” bir ömür boyunca yapılan devir ile tüm mevsimleri kapsayacak şekilde oruç tutmasına olanak sağlar.

 

 Yüce Allah (cc); “Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Ta ki günahlardan korunasınız” şeklinde emir buyurmuştur. Demek ki oruç Hz. Adem (as) dan bu güne kadar, gelmiş- geçmiş Dünya uluslarına  emredilmiş, semavi dinlerde var olan bir ibadettir. Senede bir ay,  yerine getirilen ibadetin gerek şekli gerekse özü itibariyle sonsuzluğu andıran maddi ve manevi faydaları bulunmaktadır. Müslümanlar Hz. Allah’ın (cc) rızasını gözeterek oruç tutarlar. İbadetlerin sevap ve güzel ahlaka katkısının yanı sıra,  birçok maddi  ve manevi hikmetleri bulunmaktadır.

 

    Ayeti Kerimedeki; “…ta ki korunasınız” ilahi buyruğu, orucun bir kalkan olduğunun da habercisidir. Oruç  inananlara, her daim Allah’ı hatırlatır. İnsanları kötülüklerden koruduğu gibi, Allah’a yakınlık kazandırır. Çünkü oruçlu olduğumuz zaman devamlı bir ibadet içinde bulunduğumuz unutulmamalıdır. Hiç kimsenin görmediği yerde orucunu bozmayan bir insan ,Hz. Allah’ın kendisini gördüğü bilinciyle hareket ettiğinden ve onun emrini yerine getirme ibadetindedir.

 

    Sevgili Peygamberimiz (sav); “Kim inanarak ve bilerek ramazan ayının orucunu tutarsa, Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar.”  Buyurmuş , Bizlere oruç tutmanın önemini bir kez daha anımsatmışlardır. Oruç, aynı zamanda sabır bilinci ve Allah’ın (cc) bizlere vermiş olduğu nimetlerin değerlerinin  anlaşılması  kıymetini öğretir. Bu vesileyle insan açlık ve susuzluğun anlamını  kavrar . Yaşanan sonsuzlukta aç ve susuzların hal ve gidişlerini daha güzel anlamlaştırır.

 

 Islam âlimleri nefsin terbiye edilmesinde açlığın en etkili yol olduğunu bizlere öğütlemişler, nefsin benlik, şehvet gibi önü zor alınan istek ve arzularını ancak açlık durdurabilir. Allah (cc) O’nun rızasını kazanabilmek için sabrı ve iradeyi disiplin içinde öğreten oruç ibadetidir. Hadîs-i şerîf’te de; “Oruç sabrın yarısıdır.” diye buyrulmamış mı?

 

Orucun toplumsal ve sosyal alanda da birçok yararları vardır. Mazeretleri dolaysıyla  oruç tutamayanların verdiği keffaretler, dağıttıkları zekât ve sadakalar, ikram edilen iftar yemekleri, bayram öncesi dağıtılan fitreler,

Sosyo ekonomiye, hayata hareketlilik getirmekte ve fakirlerin haneleri donatılmaktadır. Beş vakit namazın cemaatle kılınması başta olmak üzere ramazan süresince hatimler indirilmesi, salâvat ve zikirler geçirilmesi, manevi zenginliğimizi renklendirmektedir. Minarelerin kandillerle süslenmesi ,kılınan teravih namazları, toplumda sevgi ve saygı bağları yeniden yeşermekte, kaynaştırılmasına vesile olmaktadır . Oruç ile birlikte yaşanan duygu yoğunluğu, dayanışma ve yardımlaşma, fakir ve düşkünlere merhametin duygusunu yükseltmektedir.

 

 Oruçlu olmak, bedeni aç ve susuz bırakmaktan ibaret olmadığı, bozulmasına sebep olacak davranışlardan uzak durmak, orucun sevabını düşürücü durumlardan da sakınmak demektir. Gıybet, dedikodu, kavga, gürültü, yalan, iftira, haset , İslam’ın hoş görmediği her türlü amel ve kötü ahlaklardan kendini yasaklamaktır. Oruç, ibadet kalitesini artırır ve özlenilen bir toplum olma yolunda mesafeler katedilmesinin de yolunu açar. Nitekim Gönüllerin Efendisi (sav); “Oruçlu kişiye eğer birileri sataşırsa, ‘ben oruçluyum, ben oruçluyum desin”  tavsiyesine uyan bir insanın manevi değerler doruklardadır !

 

Oruç kişide sosyal olgunluk, irade güçlenmesi, kararlılık, gönül coşkusu ve nefsin bencilliğe karşı mücadele azmi, ahlakta güzelleşme gibi olumlu değişikler meydana getirir. Yürütülen, yaratılan maneviyat atmosferi, geceli gündüzlü tam bir ay boyunca devam etmektedir.

Bir daha ki yazımda “Orucun” insan sağlığına kazandırdıklarını anlatmaya çalışacağım.

Hoşça Kalın !

Her ayımızı Ramazan ayında olduğu gibi Sosyal Yaşayalım ‘                                                                        

İsmail ALTOK