hava Hafif Yağmur Geçişi
DOLAR 19,0055 %% 0.07
EURO 20,2635 %% 0.6
GRAM ALTIN 1.179,21 %% 0,54
ÇEYREK A. 1.928,01 %% 0,54
BITCOIN 504.959 %5.551
SON DAKİKA
Google News

2013 SÜBVANSİYONLU KREDİLER

Son Güncelleme :

18 Şubat 2013 - 23:27

2013 SÜBVANSİYONLU KREDİLER

 

2013 YILI TC ZİRAAT BANKASINCA UYGULANACAK OLAN SÜBVANSİYONLU KREDİLER İLE İLGİLİ BKK YAYINLANDI. Bu karar ve karara dair, ilk düşüncelerimiz, aşağıya not edilmiştir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130216.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130216.htm

 

1- Süt sığırcılığında limitlerin artırılması uygun olmuş. Ancak işletme kredilerinde oranların yatırımlarla aynı olması çok daha doğru olurdu. Çünkü işletmeler en çok bu konuda sıkıntı çekiyor. Yatırımını tamamlayıp tüm birikimini yatırıma harcayan işletmeler, sonraki ihtiyaçları olan işletme kredilerini temin de ve ödemede sıkıntılara düşüyorlar. Yeterli işletme sermayesini uygun koşullarda temin edemeyen üreticiler, yatırımın sürdürülebilirliğini sağlayamadıkları için, 2-3 yıl sonra işletmeyi kapatmak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle işletme sermayeleri oranlarının da, yatırım sermayesiyle aynı olması gerekirdi.

 

2- Sübvansiyonlu krediler, aslında hazırlama ve uygulama açısından diğer, hibelere göre daha kolay, daha oturmuş bir sisteme sahip. En azından Bankanın Genel Md lüğünde, bu konuda yetişmiş bir ekip mevcut. Bu nedenle, diğer hibelere göre daha cazip bir içerikte olması gerekir. Hibeler, özellikle TKDK hibeleri, hazırlanması-bürokrasisi-kurumundan kaynaklanan sorunlar-konuların dağınıklığı ve genel mevzuata hakim olunmayışı nedeniyle, daha masraflı- daha zor ve daha itici bir yapıya sahip. Ayrıca projeler, yarışmacı projeler olduğu için yapılacak hazırlık giderlerinin karşılığı da kesin değil. Yani projenin geçip geçmeyeceği belli değil. Oysa Bankada proje uygun bulunmadığı takdirde iade etme, düzeltme, revize etme gibi şansları var, yani projeler yarışmacı değil. Yatırımcı daha güvende. Ayrıca, TKDK ya göre proje maliyetleri neredeyse yarı yarıya az. Bu nedenle, özellikle yetiştiriciliğe dair projelerde Sübvansiyonların daha cazip olması bence daha uygun bir yol dur. Geçen yıl ki, kararda,diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca, herhangi bir kredi veya teşvikten yararlanan projeler, sübvansiyonlardan yararlanır diye bir ifade olmadığı için benim bildiğim kadarıyla, banka IPARD dan gelen projelere kredi açamıyordu. Ancak 2011-2010 da bu sorun yoktu. Bu yıl ki kararın; Diğer Hükümler başlığının 2. maddesinde, ” diğer kuruluşlardan teşvik, destek, hibe kapsamında faiz desteği niteliğindeki desteklenen işletmelere bu karar kapsamında kredi kullandırılmaz” denmektedir. Geçen yıl ki kararda bu yoktu. Bu durumda IPARD hibeleri faiz desteği kapsamında olmadığı için, işletme hem IPARD dan hem de Sübvansiyondan yararlanabilir durumdadır. Hatta eğer konu aydınlatılmazsa/açıklanmazsa, buradaki anlam IPARD ++ Sübvansiyon gibi anlaşılıyor. Tüm yatırım maliyetlerinin iki programdan da tam olarak yararlanması anlamı çıkmaktadır. Yani mantıken, IPARD’dan yararlanılmayan kısım sübvansiyondan yararlanır gibi düşünülse de, anlatım net olmadığı için, işletme hem hibeden, hemde projenin tamamı için krediden yararlanır anlamı çıkmaktadır.

 

İlk bakışta, ” ne güzel işte, hem IPARD dan hem de ( kalan kısım için dahi olsa ) hem de bankadan” yararlanılıyor diye düşünülse de, uygulamada bu durum sıkıntılara yol açacaktır. Şöyle ki; IPARD’în yetiştiricilik kapasiteleri oldukça düşüktür. Süt Sığırcılığında max. 120 baş, k.baş ta ise max. 300 baş, bbaş beside 250 baş gibi oldukça düşük kapasiteler önerilmektedir. Özellikle, Süt Sığırcılığında, yaklaşık 100 başın altındaki yatırımların kar’lı yatırım olamayacağı hesap edildiğine göre, bu kapsamda yatırımların, orta vadede ülkemize katkısı olmayacağı açıktır. Diğer yetiştiricilik kapasitelerinde, zaten kar’lılık tartışması yapmak bile abesle iştigaldir. Bu gerçek karşısında ve bir de sübvansiyonlu kredilerin tamamlayıcılığı düşünüldüğünde,

a) Yatırımcılar, daha çok küçük, kar’lı olmayan, sürdürülebilirliği tartışmalı olan, işletme kurmaya yönelecekler, teşvik edilmiş olacaklardır. Bu ülkemiz açısından son derece sakıncalı yapısal bir durum ortaya çıkaracaktır. Bilindiği üzere sıfır faizli krediler açısından aynı yapısal sorunlar yaşanmış ve kredilerin çok büyük bir kısmı küçük işletmelere gitmiştir. Bu durum ise ülkemizin en önemli sorunu olan ” küçük işletmelerin” kendilerini korumaları, geliştirmemeleri için yanlış bir ortam hazırlamıştır.

b) Yatırımcılar, hem IPARD için hem de Banka için ayrı ayrı dosya hazırlamak ve ayrı ayrı teminatlar bulmak zorunda kalacaklardır.

c) Yatırımcılar, özellikle IPARD tarafından, uygun harcama kabul edilmeyen canlı demirbaş alımlarının yanı sıra, yine inşaat yatırımları içerisinde olması gerekirken ( bankaca kabul edilen ) ancak TKDK tarafından uygun harcama kabul edilmeyen, % 15-20 lik bir inşaat vs sabit yatırım kalemleri içinde, bankaya müracaat edebilmek adına tadilat veya tevsi projesi sunmak durumunda kalacaklardır. Ruhsat işlemlerini yenileyeceklerdir.

d) Yatırımcılar, TKDK projelerinde mevcut kapasitelerini, +- korumak zorunda olduklarından, büyümek gelişmek ve banka kredileri ile gelişmek şansını kaybetmiş olacaklardır. Örneğin, TKDK ya 100 başlık bir SSığırcılığı projesi sunan ve bundan yararlanma hakkını elde elden bir yatırımcı, toplam yapım işlerinin % 80-85 inden, toplam makine ekipman giderlerinin % 80-85 inden, çok yıllık yem bitkileri tesis giderlerinin ve canlı demirbaş alım giderlerinin ise % 0 ından yararlanmaktadır. İşletme yatırımlarından ise hiç yararlanamamaktadırlar. Bu durumda bankadan (doğal olarak ),  bu kalan kısımların tamamından yararlanmak isteyecektir. Ancak bu kapasitede bu olanaklardan yararlandığı takdirde, TKDK ya göre, 5 yıl kapasitesini artıramayacaktır. Oysa işletme zaten kendi üreme ve gelişme projeksiyonu gereğince büyümeli, gelişmelidir. Bankaya toplam eski borcunun % 30 nu yatırdığı takdirde ise yeni bir tamamlama, kapasite artırma projesi sunabilir/sunar. Ancak burada TKDK engeli ile karşılaşabilir.

Kısacası, zaten IPARD ın yetiştiricilik kapasiteleri, ülkemizde küçük işletmeleri korumaya, ya da kar’lı olmayan işletmeler oluşturmaya yöneliktir. Bu durumun sübvansiyonlarla da desteklenmesi bana göre son derece yanlıştır. Bu nedenle tebliğde; IPARD’dan, yaralanacak olan yatırımlardan, Süt Sığırcılığı için 100 Baş’ın, BBaş Besi için en az 500 Baş/Dönem ( 120 gün )’in, KBaş hayvancılıkta ise 1000 Baş/dönem/6 ay ‘ın altındaki projeler, sübvansiyonlu kredilerden yararlanmaz ifadesi getirilmelidir. Böylelikle TKDK da kendi kapasitelerini gözden geçirmek zorunda kalmış ve doğruyu bulmuş olur.

3- Yem Bitkileri tesislerinin sübvansiyon kapsamına alınması çok iyi olmuş. Elbette burada söz konusu olan Çok Yıllık, yani sabit yatırım kaleminde yer alan tesislerin desteklenmesidir. Ancak, tek yıllık Yem Bitkilerinin de işletme sermayesi olarak desteklenmesi iyi olurdu. Burada gözden kaçan bir hususu dikkate sunmak istiyorum. Tebliğde bunun düzeltilmesi gerekir. Bildiğiniz üzere, tüm hayvancılık yatırımlarında, Yem Bitkileri üretimleri esastır. Hatta Banka, Süt Sığırcılığında en az 4,5 da/Baş, Besicilikte ise yanılmıyorsam en az 2,5 da/Baş Yem Bitkileri tesisi istiyor ( Bu rakamlar 1992 yılında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fak. Hocalarınca hesap edilmiş rakamlardır. Ancak zaman içinde bu rakamların revizesi yapılmadı.)  Banka istemese dahi rasyon programlarına göre, Süt için yaklaşık 3 dekar, Besi için ise yaklaşık 1,75-2 dekar Yem Bitkileri tarımına ihtiyaç vardır. Ve bu ihtiyaç, rasyon programlarına göre çok ve tek yıllık YB tarımı/tesisi ile giderilmek zorundadır. Ve bu maliyetler fizibilite yer alır/almalıdır.

Bu durumda kararnamede, Yem Bitkileri tarımı ve tesisleri, hayvancılık yatırımlarının ayrılmaz parçası/eki olarak ve bağımsız olarak, faiz indirimine tabi tutulmak üzere ikili bir durum ortaya çıkmaktadır. Yani hayvancılık yatırımı yapacak yatırımcı yem bitkileri yatırımını da yapacak, bunun için çok yıllıkların tesis maliyetlerini sabit yatırım olarak, tek yıllıkların maliyetlerini ise işletme yatırımı olarak, sübvansiyonlu kredi olarak talep edecektir. Diğer taraftan ise mevcut yatırımının ihtiyaçlarını karşılamak veya sadece üreterek satmak amaçlı olarak, Yem Bitkileri yatırımı yapacak olan üretici de sübvansiyonlu kredi talep edebilecektir. Hayvancılık yatırımına ek olarak, Yem Bitkileri tesis edecek olan yatırımcıların yararlanacağı faiz indirim oranı ile sadece yem bitkileri üretecek olan yatırımcıların yararlanacağı faiz oranı kararnamede farklı farklı oranlarda yer almıştır. Örneğin; 2. Kademede Süt Sığırcılığı yatırımı yapacak olan yatırımcı, çok yıllık yem bitkileri için % 75-50 faiz indirimi alacakken, bağımsız olarak yem bitkileri yatırımı yapacak olan üretici ise % 100-75 faiz indirimi alacaktır. Bu durumda Hayvancılık yatırımı yapan yatırımcı, projesinin eki olarak YB sübvansiyonlarından yararlanmaktan imtina edecek, projede yer alsa dahi bu hususta kredi talebi yapmayıp, bağımsız üretici gibi farklı bir başvuru ile sübvansiyondan yararlanma yolunu seçecektir. Bu ikili durumun tebliğle ortadan kaldırılması gerekir. Görüşüm, destelemelerin yatırımın eki için daha fazla olması veya aynı olmasıdır. Oysa kararnamede tam tersi bir durum vardır. Bu durum tebliğde “ Hayvancılık yatırımlarının eki olarak yapılacak olan, Yem Bitkileri sabit yatırım ( çok yıllık ) ve işletme yatırımları, kararnamenin Çok Yıllık Yem Bitkileri Sübvansiyonları başlığındaki oranlardan yararlanır” diye düzeltilmelidir.

4- Banka projelerinde mutlaka fizibilite şartı aranmalı, 7472 sayılı yasa ve buna bağlı tüzüğün 8. maddesi gereğince, tüm uygulama projelerinde,  serbest çalışan Ziraat Mühendisi imzası aramalıdır. 2010 Yılına kadar zaten bu durum, yukarıdaki mevzuatların amir hükümleri gereğince bu şekilde uygulanmakta idi.  Belki de bu ifade ile sahada onlarca insana iş kapısı açılmış olur. Bu zaten kanunun emridir. Böylece son 5-6 yıldır, saçma sapan planlanmış, komik projelerin, bakanlığın kendi eliyle üretilmesine vesile olunmamış olur.

5- Yine Bakanlığın kuruluş kararnamesine göre, tüm uygulama projeleri ve fizibiliteler,  ( bakanlık ülke çapında tüm tarımsal projeksiyonları yapar, yaptırır, tarımla ilgili projeler yapar, yaptırır ) Tarım İl Md.lüklerince onaya bağlanmalıdır. Bu onay zaten teknik olarak şart bir onaydır. Hangi ilde, hangi projenin, nerede, nasıl, hangi projeksiyonlarla yapılacağı, o ilin master planlarına uyumu, projenin gerçekten fizibl olup olmadığı, tarım teşkilatlarının sorumluluğudur, ödevidir. Bu ödevi, sadece toprak kanunu veya ön izin belgesi gibi daha alt noktalara bırakmak, üreticinin önüne gelen projelerle soyulmasına vesile olmaktan başka bir işe yaramamaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

Ergin KAHVECİ

Ziraat Mühendisi

Livane Zirai Müh. ve Dan. Ltd. Şti.

Ankara

YORUM ALANI

Veli Afacan 19 Şubat 2013 / 06:53 Cevapla

SAYIN ERGİN BEY HOŞ GELDİNİZ BOLU POSTASI YAZARI OLARAK ARAMIZA. BOLU POSTASINA ÇOK KATKINIZ OLACAKTIR. BUNDAN ŞÜPHE YOKTUR. SAYGILARIMLA. VELİ AFACAN

Aysel Bınar Gülen 20 Şubat 2013 / 12:35 Cevapla

Hayırlı olsun başarılar dilerim.

Mrs.Maria Roberts 22 Haziran 2013 / 17:58 Cevapla

Merhaba, Bayan MARIA ROBERTS degilim, dünya kredi tescilli ve garantili kredi sirketi, biz bireyler, sirketler, devlet kurumlari, kiliseler ve ticari kuruluslar için kredi vermek. Herhangi bir amaç için bir kredi ihtiyacim var mi? E-posta yoluyla bugün ILETISIM: mmr_loanworld@yahoo.co.uk

– Mikrokredi için online basvuru
Online-Hizli nakdi krediler
– Kusursuz Krediler bugün
– Daha fazla bilgi için bize gel!
Biz size hizmet için sabirsizlaniyoruz.

Mrs.Maria Roberts
MMR-KREDI-DÜNYA.

Leven Finance 22 Haziran 2013 / 17:59 Cevapla

Leven Finansal Hizmetler, tatil için teklif kredi, acil tibbi durumlar, tatil, mezuniyet veya seçtiginiz için baska bir nedenle.
Hayat iyi ya da kötü olsun, sürprizlerle dolu. Leven Maliye iyi günler hem de beklenmedik anlar için bireysel kredi sunuyor nedeni budur. tüm egzersiz simple.convenient ve güvenilirdir.
$ 3,000 satistan en az degisen bireysel kredi var
Maksimum $ 10,000,000.00 size hedeflerinize isisel ulasmalari için
Sadece yerel ya da kisa bir mesafe vardir 6 + devletler, genelinde 50 sube ile. Bizim bilgi, bire-bir kisisel hizmet ve uygun fiyatli fark olacaktir.
Biz onlarin ihtiyaçlarina odakli kredi uzmanlari var ve sonuçlari anlamak. arayin ya da bugün daha fazla bilgi için ya da bizi ziyaret edin! Kredi onayi standardina * Konu
Acele et ve bu essiz firsati herkes konusuyor olsun
hakkinda, e-posta ile cevap lütfen: leven_finance@admin.in.th

Mark Kelvin 21 Ocak 2014 / 21:02 Cevapla

dikkat !!!

Ben Terry Bravo, Kredi sirketlerin CEO, ben Terry Bravo duyuyorum ….
Sen Kredi Eger asil ihtiyaciniz var mi? Insaat kredisi? Ögrenci kredileri? YATIRIM Kredi?, Borç

konsolidasyonu kredi? E-posta yoluyla çok daha eglenceli @ Bilgi? (bravoterry99@yahoo.com)

(Bravo_terry_loanfirm@webadicta.org) için bize ulasin .. Biz% 3 faiz kredi vermek unutmayin
Uygulamak için tesekkür ederiz. .

Bravo Terry Kredi firmasi.

Andrew Rio 08 Aralık 2014 / 08:14 Cevapla

Eğer sen Kredi mali aşağı, acilen mısınız gerek yapın ve acilen faturalarınızı ödemek için paraya ihtiyacım var? Eğer iş için bir, ucuz, hızlı ve kolay kredi arıyorsunuz? Size İhtiyacınız kredi miktarını sunabilir Çünkü No More Worry. e-posta yoluyla bugün bize: cashcityloanlender@hotmail.com

Stephen Foskett 31 Aralık 2014 / 08:44 Cevapla

Acilen faturalarınızı ödemek için size Kredisi, mali aşağı, acilen mısınız gerek yok ve para gerek? Eğer iş için bir, ucuz, hızlı ve kolay kredi arıyorsunuz? 1000 dolar minimum 500.000.000 dolar maksimum kredi sunuyoruz, çünkü yok Worry. e-posta yoluyla bugün bize: cashcityloanlender@hotmail.com

Stephen Foskett 03 Ocak 2015 / 01:30 Cevapla

Acilen faturalarınızı ödemek için size Kredisi, mali aşağı, acilen mısınız gerek yok ve para gerek? Eğer iş için bir, ucuz, hızlı ve kolay kredi arıyorsunuz? 1000 dolar minimum 500.000.000 dolar maksimum kredi sunuyoruz, çünkü yok Worry. e-posta yoluyla bugün bize: cashcityloanlender@hotmail.com ya da websitesi: http://pastorandrewrioloancompany.webs.com

Bizim kredi şirketi bir kredi almak ilgilenen varsa yapmanız gereken tüm aşağıdaki kredi başvuru formunu doldurmak için lütfen

Yani go ahead ve kredi başvuru formunu doldurmak

KREDİ BAŞVURU FORMU

Adınız Soyadınız: ………………………………
Sizin tam telefon numarası: …………………….
Ülken: ……………………………..
Sizin Devlet: …………………………..
Aylık geliri: ………………………….
Medeni durum: …………………….
CİNSİYET: ………………………………..
Sizin Meslek: ……………………….
Kredi Miktarı Gerekli: ……………………………
Kredi Dönemi: ………………………………..
Kredinin amacı: ……………………..

Ben yakında yanıt bekliyor
selamlar
Papaz Andrew Rio

Susan james 04 Ocak 2015 / 05:25 Cevapla

Eğer herhangi bir finansal yardıma ihtiyacınız var mı? Bireysel Krediler? İşletme Kredileri? Mortgage kredileri? Tarım ve proje finansmanı? Biz 3% faiz oranı kredi vermek! temas
happyloanlink@outlook.com

Debra Morgan 20 Ocak 2015 / 19:01 Cevapla

Merhaba,
Bu Bayan Debra Morgan, özel bir kredi borç veren herhangi bir mali yardıma ihtiyacı herkes için bir mali fırsat açmak olan genel kamuoyunu bilgilendirmektir. Biz açık ve anlaşılır terimler ve durumu altında bir bireyler, firmalar ve şirketler% 2 faiz oranı kredi vermek. e-posta ile bugün bize: (Morgandebra816@gmail.com)

Cynthia Johnson 20 Ocak 2015 / 22:28 Cevapla

Nationwide Genel Müdürlük adresi – Swindon
Nationwide Building Society
Nationwide Evi
Pipers Way Swindon
Birleşik Krallık
SN38 1NW
GPS / Coğrafi Posta kodu Sadece: SN3 1TA

Yeni Yılınız Kutlu Olsun Bay / Bayan,

Nationwide teklif yeni bir iş, özel bireyler ve işletmeler başlangıç herhangi bir amaçla müşterilerine bireysel kredi teminatlı ve teminatsız. Bizim kredileri de maksimum güvenlik için sigortalıdır. ____________ Adres: _____________ Kredi Tutarı: ____________ Kredi terimini krediler herhangi bir amaç tam adı aramaya boşluğu doldurmak için, 1 ila 20 yıllık bir süre içinde geri ödenecek krediler, krediler mevcuttur% 1.5 faizle 20.000.000,00 Euro 10,000.00 avro: ___________ Telefon: __________. biz kredi uygulaması aldıktan sonra Nationwide krediler hakkında daha fazla bilgi size gönderilecektir. Nationwide Building Society Ödünç Kanunu abone.

Sizin kredi başvurusu son derece takdir edilir.

Steven McBeth
personel Muhasebeci
______________________________ ____
E-posta yoluyla bize ulaşın: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com

Noni Milz 29 Nisan 2015 / 21:17 Cevapla

Mali endişeler sona

Biz kredi akredite bir şirketiz. biz bireylere kredi teklif % 2 düşük faiz oranı, biz sunuyoruz bireysel kredi, ticari kredi,konut kredisi. gayrimenkul kredisi. Daha fazla bilgi için: berryjoneslender09@yahoo.com: aracılığıyla bizimle irtibata

İmzalı
Yönetimi.

Bayan Elena 07 Mayıs 2015 / 08:32 Cevapla

Eğer işinizi kurmak veya iş imkanlarını artırmak için de mali sorunu çözmek için acil kredi ihtiyacınız mı? elenanino07@gmail.com : evet eğer e-posta yoluyla bize ulaşın.

kredi Teklif
Bayan Elena

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.