samsun escort izmit escort bayan bodrum bayan escort
hava
DOLAR 32,2053 %% -0.22
EURO 35,1156 %% -0.22
GRAM ALTIN 2.500,70 %% 1,40
ÇEYREK A. 4.088,64 %% 1,40
BITCOIN 66.705,99 %2.147
SON DAKİKA
Google News

MUDURNU MARKA YARIŞMASI!

Son Güncelleme :

23 Haziran 2015 - 22:56

MUDURNU MARKA YARIŞMASI!

Mudurnu Sehir Markasi Yarismasi Afis

MUDURNU DA YARIŞMA!

Mudurnu’nun görünürlüğünü arttırmak ve markalaşmasına öncülük etmek amacıyla Mudurnu şehir markasını oluşturacak görsel kurumsal kimlik logo, slogan ve grafik standartlar yarışması düzenleniyor. Yarışma için son müracaat 31 Temmuz 2015 Cuma günü Saat 17.00’ye kadar.

MUDURNU ŞEHİR MARKASI YARIŞMASINA ÇAĞRI
2015 yılında Unesco Dünya Geçici Mirası Listesine girerek önemini uluslararası düzeyde de kanıtlayan Mudurnu’da şehir markasını oluşturacak görsel kurumsal kimlik logo, slogan ve grafik standartlar yarışması düzenleniyor.
Yarışmaya katılmak için şartlar şöyle;
Mudurnu Şehir Markası Yarışması’nın amacı, öncelikle Mudurnu’nun görünürlüğünü ortaya çıkarmak ve ilçenin markalaşmasına öncülük etmektir. Değerlendirme neticesinde dereceye giren eser, Mudurnu’nun ‘Görsel Kurumsal Kimliği’ olarak kullanılacaktır. Böylece, 2014 yılından bu yana sürmekte olan ‘Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı’ çalışmaları kapsamında, Mudurnu’nun tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin ortaya çıkarılması ve yaşatılması çalışmaları kolay tanınan, tutarlı ve çekici bir ‘Mudurnu Şehir Markası’ ile desteklenecektir.
2015 yılı içinde UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine girerek önemini uluslararası düzeyde de kanıtlayan Mudurnu, bozulmamış geleneksel kent dokusuyla ilgi çeken merkezlerimizden biridir. UNESCO adaylığı için verilen Üstün Evrensel Değer gerekçelendirmesine göre, “Tarihi İpek Yolu ve diğer önemli yolların kavşağında bir ticaret merkezi ve askeri menzil olarak gelişen Mudurnu, Erken Osmanlı döneminin önemli bir Ahilik-esnaf kenti ve kültür merkezi olarak yükselmiş ve 20. yüzyılın yurtsever bir Cumhuriyet şehri olmuştur. Mudurnu Çayı vadisinde, kayalık-ormanlık tepeler arasında uzanan sık dokulu yerleşim, doğal topoğrafya ve kentsel sit dokusu arasında uyumlu bir birliktelik, eşine az rastlanır, dramatik bir morfoloji ve korunmuş bir tarihi kentsel peyzaj sunmaktadır. Osmanlı ticaret ve zanaat mirası, hoşgörü ve adil paylaşım felsefesine dayanan Ahilik geleneği, Ahilik ile gelişen ticaret birikiminin yarattığı zengin anıtsal ve sivil mimarisi, gerek Osmanlı Devletinin gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine katkısı, bu peyzaj bütününün öne çıkan değerleridir.
“Bir Erken Osmanlı dini felsefesi olarak Ahilik Anadolu’ya özgü bir gelenektir ve Anadolu’da Türk egemenliğinin ve kültürünün gelişme sürecinde kilit rol oynamıştır. 14. yüzyıldan bu yana Mudurnu’nun sosyal ve fiziksel dokusunda yaşamakta olan Ahilik geleneğinin kentsel çevredeki yansıması açıkça izlenebilmektedir. Ahiliğin sosyal dokudaki en belirgin yansımaları, tarihi çarşıda (Arasta) 700 yıldır devam etmekte olan Esnaf Duası (veya Bereket Duası) geleneği ve Mudurnu’nun köklü kent kültürüdür. Ahiliğin kentin fiziksel dokusundaki yansıması ise, Mudurnu’nun önemli kervan yollarının kavşağında yer almasına ve Ahi esnafının örgütlenmesine dayalı ticari üretimin yarattığı birikim ile gerçekleşen yapılaşmada izlenmektedir.
Bu yapılı mirası oluşturan başlıca öğeler, geleneksel zanaat kollarının yer aldığı tarihi Arasta, Anadolu’nun Batı Karadeniz kuşağı geleneksel ahşap konut dokusunun seçkin örneklerini içeren kentsel sit dokusu, Osmanlı’nın tek kubbeli cami mimarisinin gelişiminde önemli bir basamağı temsil eden Yıldırım Bayezid Camii ve Osmanlı dönemine ait hamam, türbe ve hazireler gibi diğer anıtsal eserler olarak sıralanabilir.”

Genel koşullar

• Görsel Kurumsal Kimlik kılavuzunun kapsamı içinde, kente ait 1) logo, 2) slogan ve 3) alanın görsel iletişiminde kullanılacak font, Pantone renkler ve temel grafik öğeler seti (logo ve metinlerle birlikte sayfa, levha vb yüzeylerde kullanılacak çerçeve, çizgi, sayfa düzeni ve ikonlar) bulunmaktadır.
• Yapılan tasarımın 1) Mudurnu Kaymakamlığına özel logo, 2) Mudurnu Belediyesine özel logo ve 3) yereldeki diğer kurumlar için jenerik (genel) olarak kullanım biçimlerinin de gösterilmesi beklenmektedir.
• Şehir Markasını oluşturacak Görsel Kurumsal Kimlik, kent içindeki, basılı ve dijital görsel elemanlarda (yönlendirme işaretleri, kural tabela ve duyuruları, mahalle ve sokak tabelaları, yol bulma haritaları, yaya yol işaret levhaları, web sitesi, resmi belge ve yazışmalarda vb.) kullanılabilir.
• Yarışmaya herkes katılabilir.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• İstekliler yarışmaya, en fazla 2 (iki) çalışma ile katılabilecektir.
• Yarışma katılımcıları başvuru formunu doldurarak çalışmalarının özgün ve kendilerine ait olduğunu, daha önce hiçbir yarışma için kullanılmadığını, hiçbir yerde sergilenmediğini ve bu yarışma sonuçlanıncaya kadar başka bir mecrada kullanılmayacağını ve bu başvuru rehberinde yer alan hükümleri eksiksiz olarak kabul ettiklerini belirteceklerdir.
• Daha önce kullanılan herhangi bir çalışmadan kopya olduğu ya da küçük değişiklikler ile yeniden yapıldığı, veya başka logo ya da sloganları çağrıştırdığı tespit edilen çalışmalar Seçici Kurullar tarafından değerlendirme dışı bırakılırlar. Bu durumun yarışma sonrasında tespit edilmesi halinde, söz konusu çalışma ödül almış ise, katılımcı ödülünü iade etmek zorundadır. İptal edilen ödül, diğer katılımcıların durumunu hiçbir şekilde etkilemez.
• Hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykırılık teşkil eden tasarımlar yarışma dışı bırakılırlar.
• Yarışmacıların, tasarımın mahiyetine ilişkin değerlendirmeye itiraz hakkı söz konusu değildir.
• Seçici Kurullar, yarışmayı sebep göstermeksizin sonlandırabileceği gibi, liyakat usulüne göre tasarımların hiçbirine ödül vermeyebilir.
• Tasarlanacak görsel kurumsal kimlik kılavuz, şartnamede açıklanan kapsama uygun olmalıdır.
Teknik koşullar
• Slogan en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.
• Tasarımlarda renk, form ve unsur sayısı yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Öte yandan, logoların farklı boyutlarda ve farklı materyaller üzerinde kullanılabilir olması göz ardı edilmemelidir. Tasarımlar, her türlü basılı materyal (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, v.b.) üzerinde kullanılmak üzere dört renkli baskı tekniğine (ofset-trigromi) uygun olmalı ve dijital ortamlarda da kalite kaybı olmadan kullanılabilmelidir. Ayrıca, tasarımlar şapka, tişört, çanta, havlu, rozet, bayrak, anahtarlık, plaket/şilt ve benzeri her türlü tanıtım/promosyon ürünü ile pankart, poster gibi açık hava materyalleri üzerine de uygulanabilir olmalıdır.
• Logo tasarımları siyah-beyaz ve gri tonlama baskıda görünüm/çözünürlük kaybına uğramamalı, leke dengesi olarak anlaşılır sonuç vermelidir.
• Tasarımları anlatan kısa bir açıklama da tasarım ile birlikte temin edilmelidir.
• Tasarımlar, yukarıda bahsedilen çıktıların yanı sıra, Adobe Photoshop, Corel Draw ve Adobe Illustrator gibi yaygın kullanımda olan yazılımlardan biri ile hazırlanmış dosyaları ve azami çözünürlükte kaydedilmiş JPEG/GIF/PNG uzantılı versiyonları ile birlikte dijital ortamda teslim edilmelidir.
• Katılımcılar, ödüle layık görülsün ya da görülmesin tüm görsel kurumsal kimlik kılavuzlarının, Mudurnu Kültürel Miras Alanı Alan Başkanlığına, Mudurnu Kaymakamlığına ve Mudurnu Belediyesine süresiz olarak tam kullanım haklarını verdiklerini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdikleri görsel kurumsal kimlik kılavuzu çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve benzeri umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Mudurnu Kaymakamlığı’na tam ve süresiz lisans verdiklerini kabul eder.
• Ayrıca, eser sahibi verdiği lisansı daha sonra kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bahse konu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Görsel kurumsal kimlik kılavuzu için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir.
• Katılımcı, ödül alan Görsel Kurumsal Kimlik kılavuzun Mudurnu Kaymakamlığı’nın Mudurnu Kültürel Miras Alanı adına tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Tasarımların özgünlüğü hususundaki her türlü tekeffül yarışmacının sorumluluğundadır. Bu husustaki itiraz, talep ya da hukuki işlemlerin tek muhatabı, tasarım kullanılmaya başlanılsa dahi yarışmacıdır.
Seçici Kurullar, Danışma Kurulu ile Jüriden ve raportörlerinden oluşur.
www.mudurnualanyonetimi.org adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak dolduran yarışmacılar, çalışmalarını (CD veya DVD formatında) başvuru formu ile beraber en son başvuru tarihi olan 31 Temmuz 2015 Cuma günü saat 17.00’a kadar Mudurnu Kaymakamlığı’na elden veya posta yolu ile teslim edeceklerdir. Posta veya kargoda yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Kaynak: Dörtdivan Dünyası
Dörtdivanlı Ramazan

Teslim Tarihi: 31 Temmuz 2015 Cuma saat 17.00
Jüri Değerlendirmesi Sonucu İlanı:10 Ağustos 2015 Pazartesi
Birincilik Ödülü: 5.000 TL
Diğer katılımcıların eserleri, Mudurnu Alan Yönetimi
(www.mudurnualanyonetimi.org) internet sitesinde sergilenecektir.

Mudurnu Kaymakamlığı, Kaygana Mah. Bolu Cad. Hükümet Konağı Kat: 1
Tel: 0.374.4213001
Faks: 0.374.4213501
E-Posta: bolu.mudurnu@sydv.org.tr

YORUM ALANI

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Sancaktepe escort Zeytinburnu escort Antalya escort Ankara escort Avrupa yakası escort Denizli escort Kocaeli escort Merter escort Nişantaşo escort Levent escort Çapa escort Etiler escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Bakırköy escort Bahçeşehir escort Esenyurt escort Avcılar escort Avrupa yakası escort bayan Beykoz escort Üsküdar escort Göztepe escort Erenköy escort Suadiye escort Kurtköy escort Tuzla escort Bostancı escort Ümraniye escort Pendik escort Kadıköy escort Kartal escort Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bodrum escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Gaziantep escort Eskişehir escort Ankara escort İstanbul escort Kayseri escort Adana escort Şirinevler escort Halkalı escort Marmaris escort Fethiye escort Sarıyer escort Maltepe escort Fatih escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Başakşehir escort Ataköy escort Alanya escort Samsun escort Muğla escort İzmir escort Diyarbakır escort Bursa escort Antalya escort İstanbul escort Göztepe escort Gaziantep escort Adana escort Adana escort Anadolu yakası escort Ankara escort İstanbul escort Ataşehir escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bağcılar escort Bahçeşehir escort Bahçeşehir escort Beşiktaş escort Beykoz escort Bodrum escort Bostancı escort Bursa escort Eskişehir escort Gaziosmanpaşa escort Kadıköy escort Kartal escort Kocaeli escort Konya escort Konya escort Konya escort bayan Malatya escort Pendik escort Şirinevler escort Taksim escort Ümraniye escort Adana escort Antalya escort Bursa escort İzmir escort Bodrum escort Eskişehir escort Konya escort İzmir escort Beylikdüzü escort Kayseri escort İzmir escort Pendik escort Eskişehir escort İstanbul escort escort Fatih escort Antalya escort escort bayan Samsun escort İstanbul escort Bursa escort Antalya escort bayan Antalya bayan escort Antalya escortlar Adana escort Bursa escort İzmir escort Diyarbakır escort Maltepe escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Şirinevler escort Ataköy escort Halkalı escort İstanbul escort Şişli escort Kayseri escort Antalya escort Mersin escort Mersin escort Mersin escort Şişli escort Mersin escort Kayseri escort